Bestilling av hjemmepass av pus

Vi gjør oppmerksom på at hjemmebesøk utføres i Follo-området og sentrale Oslo.
   
Kontaktinformasjon  
Navn
Adresse
Sted
Telefon
Epost
Kattens navn
Ønsker pass i perioden (fom-tom)  - 
   
Data og fakta om katten din  
Fødselsdato/-år
Kjønn
Tilstand
Rase
Jeg ønsker besøk (daglig, annenhver dag, etc.)
Ønskes det at vi skal stå for vaksinering?
Går katten på medisiner?
Om ja, hvilke?
Om katten går på p-piller, opplys hvilken dag
   
Andre spørsmål om oppholdet  
Har dere flere dyr vi skal passe på?
Om ja, oppgi hvem og hva
Er det noen spesielle ting vi må ta hensyn til med din katt?
Ønsker du andre tjenester under oppholdet?
Kryss av for hvordan du oppfatter din katt og det som passer for den Glad og tillitsfull
Usikker og redd fremmede
Agressiv
En ordentlig kosepus
Vennligst oppgi alternativ kontaktperson om dere ikke er å nå under ferien
   

Ved å sende inn dette skjema bekrefter dere å ville ha hjemmebesøk tjenesten utført av Bettina.

Vi vil kontakte deg for en hyggelig samtale og avtale av tid for hjemmebesøk for skriving av kontrakt og avtale om nøkler.

En riktig fin dag ønskes dere jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere.